piątek, 23 września 2011

Wybory 2011 - Głosowanie korespondencyjne

W tegorocznych wyborach po raz pierwszy będzie możliwość głosowania
korespondencyjnego w obwodach utworzonych za granicą.

1.  Należy dokonać zgłoszenia pod adresem:
https://ewybory.msz.gov.pl/wyborkomisji.aspx

Zgłoszenie musi zawierać oznaczenie adresu, na który ma być wysłany pakiet
wyborczy (!)

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do Wydziału
Konsularnego do 15 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 24 września 2011 r.

2. W jaki sposób odbywa się głosowanie?

Wyborca otrzymuje od Konsula list polecony zawierający pakiet wyborczy,
przesłany na adres wskazany w zgłoszeniu.

Pakiet wyborczy zawiera:

a. kartę do głosowania
b. kopertę oznaczoną jako "koperta na kartę do głosowania"
c. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu
d. instrukcję głosowania
e. kopertę zwrotną zaadresowaną do właściwego Konsula

3. Co robi wyborca?

a. Oddaje głos na karcie do głosowania zgodnie z załączoną instrukcją
b. Wkłada kartę do głosowania do "koperty na kartę do głosowania" i ją zakleja!
c. Wypełnia i podpisuje (!) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu
d. Umieszcza w kopercie zwrotnej zaadresowanej do właściwego konsula:
zaklejoną "kopertę na kartę do głosowania" (karta jest już w środku) oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu
e. Tak przygotowana kopertę zwrotną przesyła na własny koszt na adres Konsula umieszczony na tej kopercie.

4. Konsul musi otrzymać kopertę zwrotną najpóźniej w godzinach urzędowania w ostatnim dniu roboczym przed dniem wyborów, tj. 07.10.2011r. Wyborca może również osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej do czasu zakończenia głosowania tzn. do godz. 21.00 w dn. 9.10.2011 r.